21 April 2009

Mahkawn Kumhpa shagun dat ai lam

Hka Panglai din ai sumtsan maigan ginra hkan e du hkawm nga sai Jinghpaw Wunpawng sai daw sai chyen hpu nau ni hpang de, Wunpawng Buga na ngai Layang U Ra "Mahkawn Kumhpa" shagun dat nngai.